اطلاعاتی در مورد مشکلات بینایی در بیماران ام.اس

مشکلات بینایی از عادی ترین و شایع ترین علائم در افراد گرفتار به مولتیپل
اسکلروزیس ( ام.اس ) است.

مشکلات بینایی شایع در این بیماران شامل موارد زیره :

اپتیک نوروتیس (Optic Neuritis ) : آسیب التهاب اعصاب بیناییه، اعصاب بینایی با انتقال نور و تصویرها به مغز در بینایی نقش دارن. به گفته جامعه ملی مولتیپل اسکلروزیس ۵۵% از افراد گرفتار به این مریضی با آسیب التهاب اعصاب بینایی مواجه می شن. میشه گفت این آسیب شایع ترین علامت مریضی مولتیپل اسکلروزیسه ولی وجود این مریضی در آدما به معنی ابتلای قطعی به مولتیپل اسکلروزیس نیس. شروع زیاد هر کدوم از علائم زیر میتونه نشونه ای از آسیب فوق باشه:
۱- دید تار
۲- دید خاکستری
۳- نابینایی در یکی از چشمها
.
تحت تاثیر قرارگرفتن و درد در هردو چشم معمولا نادره. چند روز قبل از بهبودی آسیب ، معمولا وضعیت بینایی بدتر میشودو از شروع علائم تا بهبود علائم اون ۱۲-۴ هفته زمان میبره. درمان علائم به وسیله استروئیدهای خوراکی یا تزریقی واسه کنترل التهابه.

دوبینی ( Double Vision ) : این حالت وقتی اتفاق میفته که یکی بودن جفت ماهیچه های مخصوص کنترل حرکت چشم در اثر ضعف تو یک یا چند ماهیچه از بین میره . دوبینی بیشتر بدون درمان پزشکی خاصی بهبود میابد.

حرکت کنترل نشده چشم (Uncontrolled Eye Movements ) : حرکت کنترل نشده افقی یا عمودی چشم با عنوان نیستاگوموس یکی دیگه از علائم شایع در مریضی مولتیپل اسکلروزیسه. نیستاگوموس به صورت ناچیز و یا شدید و مضر به بینایی میتونه باشه . درمانایی واسه کنترل و بهبود مشکلات به وجود اومده به وسیله نیستاگوموس گزارش شده.

نابینایی موقت ( Temporary Blindness ) : این حالت تو یه چشم و در زمان حمله مریضی مولتیپل اسکلروزیس میتونه ایجاد شه. حمله مریضی به صورت برگشت یهویی علائم قبلی و یا پیدایش علائم جدیده که دست کم ۲۴ ساعت زمان میبره و فاصله این حمله از حمله بعدی دست کم ۱ ماهه. نابینایی موقت هم از مشکلات التهاب عصب بیناییه.

منبع:ام اس سنتر
ویرایش و خلاصه کردن:

مشکلات بینایی شایع در این بیماران شامل موارد زیره :

اپتیک نوروتیس (Optic Neuritis ) : آسیب التهاب اعصاب بیناییه، اعصاب بینایی با انتقال نور و تصویرها به مغز در بینایی نقش دارن. به گفته جامعه ملی مولتیپل اسکلروزیس ۵۵% از افراد گرفتار به این مریضی با آسیب التهاب اعصاب بینایی مواجه می شن. میشه گفت این آسیب شایع ترین علامت مریضی مولتیپل اسکلروزیسه ولی وجود این مریضی در آدما به معنی ابتلای قطعی به مولتیپل اسکلروزیس نیس. شروع زیاد هر کدوم از علائم زیر میتونه نشونه ای از آسیب فوق باشه:
۱- دید تار
۲- دید خاکستری
۳- نابینایی در یکی از چشمها
.
تحت تاثیر قرارگرفتن و درد در هردو چشم معمولا نادره. چند روز قبل از بهبودی آسیب ، معمولا وضعیت بینایی بدتر میشودو از شروع علائم تا بهبود علائم اون ۱۲-۴ هفته زمان میبره. درمان علائم به وسیله استروئیدهای خوراکی یا تزریقی واسه کنترل التهابه.

دوبینی ( Double Vision ) : این حالت وقتی اتفاق میفته که یکی بودن جفت ماهیچه های مخصوص کنترل حرکت چشم در اثر ضعف تو یک یا چند ماهیچه از بین میره . دوبینی بیشتر بدون درمان پزشکی خاصی بهبود میابد.

حرکت کنترل نشده چشم (Uncontrolled Eye Movements ) : حرکت کنترل نشده افقی یا عمودی چشم با عنوان نیستاگوموس یکی دیگه از علائم شایع در مریضی مولتیپل اسکلروزیسه. نیستاگوموس به صورت ناچیز و یا شدید و مضر به بینایی میتونه باشه . درمانایی واسه کنترل و بهبود مشکلات به وجود اومده به وسیله نیستاگوموس گزارش شده.

نابینایی موقت ( Temporary Blindness ) : این حالت تو یه چشم و در زمان حمله مریضی مولتیپل اسکلروزیس میتونه ایجاد شه. حمله مریضی به صورت برگشت یهویی علائم قبلی و یا پیدایش علائم جدیده که دست کم ۲۴ ساعت زمان میبره و فاصله این حمله از حمله بعدی دست کم ۱ ماهه. نابینایی موقت هم از مشکلات التهاب عصب بیناییه.

منبع:ام اس سنتر
ویرایش و خلاصه کردن: